Doner

Search Website

Topp 5 tips for å betale Khums i Ramadan med Al-Ayn

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

Topp 5 tips for å betale Khums i Ramadan med Al-Ayn

18 March 2024

Den hellige måneden Ramadan er en lovende tid for å multiplisere velsignelser, en perfekt mulighet til å hedre dine religiøse forpliktelser. I Al-Ayn forstår vi betydningen av denne hellige plikten, det er derfor vi har en ijazasom har blitt signert og stemplet direkte av Al-Sayyid Al-Sistani selv. Få tilgang til eksklusive Khums Ijaza som finnes på sistani.org.

Bruk Al-Ayns fem enkle tips for å navigere og oppfylle dine forpliktelser gjennom vårt 100% Khums garanterte program under tilsyn av Al-Sayyid Al-Sistanis team.

1. Forstå forpliktelsen: Før du fortsetter, reflektere over betydningen av Khums og dens betydning. Hvordan strukturen i vårt religiøse rammeverk er bygget på dette store sosiale grunnfjellet av fordeling av rikdom. Al-Ayn tilbyr veiledning og klarhet i nyansene til Khums, utforsk vår detaljerte blogg for innsikt. 

2. Få tilgang til ekspertveiledning: Al-Ayn gir direkte tilgang til pålitelig vitenskapelig veiledning og ressurser om Khums. Ta kontakt med Al-Ayns eksperter som holder en spesiell Ijaza fra Al-Sayyid Al-Sistani selv. Be om tilbakeringing eller send en e-post til info@alayn.no for personlig veiledning.

3. Beregn dine Khums: Nøyaktig beregning er avgjørende når du utfører dine religiøse avgifter. Derfor har Al-Ayn utviklet en sharia-kompatibel programvare som lar deg nøyaktig beregne Khums. Klikk her for å få tilgang til dette verktøyet, noe som bringer deg et skritt nærmere å oppfylle forpliktelsen din sømløst.

4. Doner dine Khums: Når Khums-beregningene dine er fullført, gjør deg klar til å forvandle liv og forbedre din åndelige utvikling ved å donere til Al-Ayns Khums-kompatible prosjekter. Al-Ayn bruker Khums-kontingenten til å gi nødvendig støtte til foreldreløse barn, først og fremst i form av månedlige økonomiske godtgjørelser for å løfte dem ut av fattigdom. Så doner Khums nå og gjør en varig innvirkning.

5. Vær trygg: Dine Khums-forpliktelser er garantert og overvåket av Al-Sayyid Al-Sistani. Hold deg oppdatert på Al-Ayns prosjekter via sosiale medier og vit at du har bidratt til å oppfylle rettighetene til de som trenger det.

Under denne majestetiske Ramadan er det viktig å oppfylle dine religiøse forpliktelser, inkludert Khums. Al-Ayn står klar til å støtte deg hvert steg på veien. Doner nå og la oss oppfylle alle dine Khums-krav av trente personer og lærde.


Related