Doner

Search Website

Hvorfor er veldedighet i Ramadan viktig? 

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

Hvorfor er veldedighet i Ramadan viktig? 

18 March 2024

Ramadan, den helligste måneden i den islamske kalenderen, er ikke bare en tid for faste og åndelig refleksjon, men også en periode som understreker viktigheten av veldedighet og å gi tilbake til samfunnet. Når muslimer rundt om i verden observerer faste fra daggry til skumring, blir de påminnet om betydningen av medfølelse, empati og generøsitet mot de som er i nød. I denne bloggen vil vi dykke inn i viktigheten av veldedighet og donasjon under Ramadan, og utforske læren og dydene som denne hellige måneden legemliggjør.

Hva oppmuntrer og lærer ramadan?

Ramadan er en tid for åndelig rensing og selvdisiplin, hvor muslimer streber etter å styrke sin forbindelse med Allah (SWT) og praktisere uselviskhet. En av de grunnleggende læresetningene i Ramadan er vektleggingen av veldedighet og å hjelpe de mindre heldige. Det oppfordrer enkeltpersoner til å se utover sine egne behov og strekke ut en hjelpende hånd til de trengende. Gjennom veldedighetshandlinger uttrykker muslimer takknemlighet for deres velsignelser og viser medfølelse mot andre, og legemliggjør verdiene empati og vennlighet.

Veldedighet under ramadan:

Veldedighet har en spesiell betydning under Ramadan, da det antas at belønningen for gode gjerninger multipliseres i løpet av denne velsignede måneden. Muslimer oppfordres til å engasjere seg i ulike former for veldedighet, inkludert å gi mat til de som er i fattigdom, og tilby økonomisk hjelp til de som er i nød. Handlingen med å gi under Ramadan er ikke bare et middel til å oppfylle religiøse forpliktelser, men også en måte å rense ens rikdom og søke åndelige belønninger på.

Ramadan donasjon og veldedighet:

Ramadan donasjonsstasjoner og veldedighetsinitiativer er vanlige i løpet av denne måneden, med enkeltpersoner og organisasjoner som kommer sammen for å støtte de som trenger det. Fra å organisere iftar-måltider for faste til distribusjon av matpakker til familier som sliter på grunn av fattigdom og humanitære kriser, spiller Ramadans donasjonsinnsats en avgjørende rolle i å lindre sult og fattigdom i lokalsamfunn. I tillegg velger mange muslimer å oppfylle sine Zakat-forpliktelser under Ramadan, da det antas å være en tid med økte velsignelser og guddommelig barmhjertighet.

Hvorfor gi Zakat under Ramadan?

Zakat, en av de fem søylene i islam, er en obligatorisk form for veldedighet som krever at muslimer donerer en del av sin rikdom til de som er i nød. Mens zakat kan gis når som helst i løpet av året, foretrekker mange muslimer å oppfylle denne forpliktelsen under Ramadan på grunn av månedens åndelige betydning. Ved å gi zakat under Ramadan, renser muslimer sin rikdom og søker tilgivelse, samtidig som de gir viktig støtte til de mindre heldige medlemmene av samfunnet.

Zakat Al-Fitra er en obligatorisk betaling for enhver muslim som er moden (baligh), tilregnelig, bevisst og økonomisk i stand (dvs. i stand til å dekke levekostnadene til seg selv og sin familie i ett år, eller har et yrke som de er i stand til å møte det gjennom). Zakat Al-Fitra skal også betales på vegne av alle pårørende, unge som gamle.  Zakat Al-Fitra kan betales når som helst i løpet av måneden Ramadhan, opp til middag på dagen for Eid (eller opp til Eid-bønnen for de som ber den). 

I tillegg til Zakat, er Ramadan også en tid da muslimer oppfyller andre religiøse avgifter som Sadaqa, Fidya, Kaffarah og Khums, noe som ytterligere understreker viktigheten av å gi i løpet av denne velsignede måneden.

Sadaqa, som refererer til frivillige veldedighetshandlinger, har stor betydning i islam. Muslimer oppfordres til å gi Sadaqa sjenerøst gjennom hele året, men under Ramadan antas belønningen for slike handlinger å bli multiplisert. Sadaqa kan ta ulike former, inkludert å gi penger til de trengende, gi mat til de sultne, eller støtte veldedige prosjekter og initiativer. 

Fidya er en kompensasjon for ikke å fullføre en obligatorisk faste av en legitim grunn, og 750 gram mat (ris) må gis til en trengende person. Kaffarah er en betaling som må gjøres når du begår visse handlinger, for eksempel bevisst å gå glipp av en faste med full kunnskap om forpliktelsen, eller bryte en ed.

Kaffarah-beløpet for bevisst å gå glipp av en faste er 750 gram mat (ris) til 60 fattige, trengende mennesker, tilsvarende 45 kg totalt. Al-Ayn er autorisert til å samle inn Kaffarah og har beregnet beløpet til 650 kr for hver dag en faste bevisst blir savnet eller brutt.

Khums, en annen religiøs forpliktelse i islam, innebærer å gi en del av ens inntekt eller inntekt for å støtte religiøse og veldedige formål. Khums er vanligvis delt inn i to deler: Sahm al-Imam, og Sahm al-Sada. Al-Ayn har spesiell tillatelse fra Al-Sayyid Al-Sistani til å bruke 100% av dine Khums på foreldreløse barn som lever i fattigdom. Denne Ijaza har blitt signert og stemplet direkte av Hans Eminense selv. 

Donasjoner i Ramadan:

Handlingen med å donere under Ramadan strekker seg utover økonomiske bidrag, og omfatter handlinger av godhet, medfølelse og tjeneste for andre. Enten det er frivillig arbeid, organisering av en donasjonskampanje eller bare å tilby hjelp til noen i nød, blir hver handling av generøsitet verdsatt og belønnet i løpet av denne hellige måneden. Ved å delta i veldedige aktiviteter bidrar muslimer til å bygge sterkere, mer medfølende samfunn.

Ramadan gir:

Ramadan fungerer som en påminnelse om viktigheten av veldedighet og å gi tilbake til samfunnet. Gjennom handlinger av godhet, medfølelse og generøsitet, søker muslimer å legemliggjøre islams lære og ha en positiv innvirkning på andres liv. Enten det er gjennom økonomiske donasjoner, frivillig arbeid eller enkle handlinger av godhet, gir handlingen å gi under Ramadan enhet, medfølelse og solidaritet i samfunn. Når vi feirer denne hellige måneden, la oss huske den dype betydningen av nestekjærlighet og bidrag, og strebe etter å gjøre en forskjell i livet til de mindre heldigstilte.

Denne ramadanen arbeider Al-Ayn for å gi foreldreløse barn i nød livsviktig medisinsk støtte og ernæringsmessig mat. Doner nå


Related