Doner

Search Website

Bli Sponsor

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

Vårt månedlige barnesponsorbeløp har nylig økt fra 620 kr til 800 kr på grunn av økende levekostnader i Irak og endringer i valutakurser. Denne justeringen sikrer at vi kan fortsette å gi omfattende støtte til foreldreløse barn, og løfte dem ut av fattigdom.  Rull ned for mer informasjon.

Doner

Vårt fadderprogram går utover det absolutte minimum, og gir omfattende omsorg, støtte og muligheter som gjør det mulig for foreldreløse barn å forfølge sine drømmer, samt føle seg trygge og sikre.

Gjennom ekspertledet forskning har vi bestemt beløpet som trengs for å løfte et foreldreløst barn i Irak over fattigdomsgrensen, slik at vi kan gi et omfattende omsorgssystem som gir barnet tilgang til følgende: økonomisk støtte, kvalitetshelsetjenester, psykologisk rehabilitering og terapi, trygge boliger, utdanningsstøtte og mer.

Vårt månedlige barnesponsorbeløp har nylig økt fra 620 kr til 800 kr på grunn av økende levekostnader i Irak og endringer i valutakurser. Denne justeringen sikrer at vi kan fortsette å gi omfattende støtte til foreldreløse barn, og løfte dem ut av fattigdom.

Eksisterende sponsorer vil bli kontaktet i løpet av de neste ukene for å diskutere de neste trinnene og muligheten til å øke sin månedlige betaling.

Forandrer liv

Vi mener at når du gir barn verktøyene de trenger for å oppnå potensialet sitt, er mulighetene deres endeløse. Den månedlige økonomiske støtten hvert barn mottar, er livs forandrende.

Med minimum 620 NOK/måned kan de grunnleggende behovene til barnet dekkes og de løftes ut av fattigdomsgrensen. Foreldreløse fortjener en sjanse, akkurat som alle andre barn. En sjanse til å vokse, oppdage og tro på en fremtid med ubegrensede muligheter.

100 % av donasjonen din når de som trenger det

Gi barn økonomisk, medisinsk, psykologisk og pedagogisk støtte

Mer enn 97 000 foreldreløse barn støttes hver måned

Vi kjemper mot virkningen av krig

Al-Ayn bidrar med ulike innsatser for å støtte sårbare foreldreløse og enker i Irak og arbeider for å styrke disse barna. Vi jobber i henhold til FNs barnekonvensjon da vi alltid streber etter å hjelpe foreldreløse barn til å ha samme muligheter som andre barn. Vår visjon er at foreldreløse barn skal ha muligheten til å realisere drømmene sine. I dag er mer enn 96 000 foreldreløse barn sponset. Over 160 000 foreldreløse barn har mottatt trygghet, stabilitet og langsiktig velvære gjennom Al-Ayns sponsing.

*100 % av donasjonen din går direkte til våre foreldreløse barn. Vi tar ikke administrative gebyrer.

*Al-Ayn for Social Care Norway (ASCN) ble grunnlagt i Norge i 2016. Det er en ideell organisasjon, uavhengig av politikk og religion.

Vær en del av grunnen til at de kan tørre å drømme, til tross for foreldreløshet og fattigdom.

Verdighet. Gjenoppretting. Håp.

Det skal ikke mye til for å løfte et foreldreløst barn ut av en krise. Hos Al-Ayn tar vi utgangspunkt i deres verdighet.

Din støtte gir et foreldreløst barn akutt månedlig økonomisk bistand, som vergen bruker på barnets grunnleggende behov. Vårt omfattende sykepleiesystem gir da barnet tilgang til medisinsk behandling, psykoterapi, undervisning, bostøtte med mer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg kontakte eller møte barnet?

Direkte kontakt er ikke tillatt. Al-Ayn kan imidlertid legge til rette for et besøk mellom fadderen og barnet på barnets nærmeste Al-Ayn-kontor, med forbehold om godkjenning fra den foreldreløse og deres foresatte.

Når kan jeg avslutte sponsingen?

Vi ber om fire måneders varsel for å gi nok tid til å finne en annen fadder til barnet.

Hvordan fungerer gruppesponsing?

Du kan komme sammen som en gruppe for å sponse et foreldreløst barn. For eksempel som studentgruppe, fotballag, studierirkel, eller bare som vennegjeng. Vennligst velg en representant mellom dere som kontaktperson hos oss, og deretter må de fylle ut et sponsorskjema som ovenfor.

Representanten vil være ansvarlig for enten å samle inn beløpet som trengs for årlig sponsing på NOK 7440 eller en månedlig donasjon på NOK 620 for å overføre til oss. Du vil motta informasjon om det foreldreløse barnet som er sponset når den første betalingen er mottatt.

Hvordan fordeles sponsorbeløpet?

Mødre eller foresatte til de foreldreløse barna besøker deres lokale Al-Ayn-kontor hver måned for å samle inn økonomisk støtte. Innsamlingspunktene er designet for å etterligne en bank som gjør at betalinger kan mottas på en profesjonell måte der personvernet respekteres.

Barn oppfordres til å leke i lekeområdet eller velge et leketøy fra Al-Ayn lekebutikk under denne prosessen.

Dette er spesielt viktig for Al-Ayn, siden det lar barnet kontrolleres, og moren kan kommunisere eventuelle bekymringer eller ønsker hun måtte ha.

I tillegg til de månedlige stønadene får foreldreløse barn tilgang til medisinsk behandling, pedagogisk støtte, psykologisk rehabilitering der det er nødvendig og andre programmer skreddersydd for deres behov.

Hva er minimumsperioden jeg kan sponse et foreldreløst barn?

Vi ber om minimum ett år for sponsing, for å bli matchet til et spesifikt foreldreløst barn.

Hvorfor har den månedlige sponsorkostnaden økt?

Vårt månedlige barnesponsorbeløp har nylig økt på grunn av økende levekostnader i Irak og endringer i valutakurser. Denne justeringen sikrer at vi kan fortsette å gi omfattende støtte til foreldreløse barn, og løfte dem ut av fattigdom.

Enhver ny sponsorforespørsel gjort på eller etter 15. mars 2024 vil bli behandlet til det nye månedlige beløpet.

Eksisterende sponsorer (de som ba om å sponse et barn før 15. mars 2024) vil bli kontaktet i løpet av de neste ukene for å diskutere de neste trinnene og muligheten til å øke den månedlige betalingen.

Vær oppmerksom på at hvis eksisterende faddere velger å ikke øke sitt månedlige fadderbeløp, vil de fortsatt støtte det samme barnet, men deres bidrag vil ikke fullt ut dekke barnets fadderskap. Al-Ayn vil benytte seg av andre donasjoner for å sikre at barnet får full støtte.

Jeg er en eksisterende sponsor; kan jeg øke sponsorbeløpet mitt fra nå?

Ja, det kan du.

Ta kontakt med [email protected] og vi vil starte prosessen med å øke din månedlige sponsing betaling til 800 kr.