Doner

Search Website

Sadaqa Jariya

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport
Doner

Med over 19 Sadaqa Jariya-prosjekter er mulighetene ubegrensede.

Hva er Sadaqa Jariya?

“Sadaqa Jariya” oversettes bokstavelig talt til “flytende/pågående veldedighet” fra arabisk.

Det er en av de kraftigste måtene å donere på fordi fordelene med denne typen veldedighet høstes ikke bare av mottakeren, men også av giveren. Hos Al-Ayn bruker vi det til å skape varig endring i livet til foreldreløse barn.
Vi starter her og nå – første steg er å gi barn den psykologiske rehabiliteringen for de som trenger det.

Da fokuserer vi på fremtiden deres.

Ved å skape et trygt sted for læring setter vi barn i stand til å utvikle verdifulle livsferdigheter som kan åpne dører til sysselsetting i fremtiden og gi høyere livskvalitet generelt.

Fordelene ved å gi Sadaqa Jariya er store: ikke bare flere belønninger for en enkelt veldedighetshandling, men belønninger som strekker seg utover vår egen tid.

Doble velsignelsene dine enten gjennom et generelt Sadaqa Jariya-bidrag eller til et spesifikt, kvalifisert prosjekt.

Spons et Lysende stjerne senter

I løpet av de siste 15 årene har Al-Ayn bygget et fellesskap som tjener og styrker foreldreløse barn og deres familier.

Lysende stjerne Sentrene gir foreldreløse barn en ny sjanse i livet. Hvert senter har som mål å gjenoppbygge livene til foreldreløse barn og unge ved å gi tilgang til psykologisk rehabilitering og yrkesopplæringsverksteder for å gjøre det mulig for foreldreløse ungdommer å gå over til voksenlivet.

Yrkesopplæring og psykologisk rehabilitering

Hos Al-Ayn har vi stor tro på at psykisk helse er viktig. Derfor har psykologisk rehabilitering stått i spissen for vårt oppdrag i flere år. Selv om over 1700 tilfeller allerede er registrert, venter mange flere barn på kritiske intervensjoner for å møte deres ulike psykiske helsebehov.

De psykologiske rehabiliteringsklinikkene ved 12 Lysende Stjerne Senter forbedrer ikke bare tilgangen til viktig omsorg for foreldreløse barn uansett hvor de bor, men tilbyr også grunnleggende yrkesopplæringsverksteder for barn som er begavede utenfor formell akademisk opplæring, slik at de kan finne sin sanne karrierevei.

Hikayati – Min Historie

Senter for personlig utvikling, utdanning og rekreasjon.

Vår visjon er at alle foreldreløse fortjener en rettferdig start på livet. Gjennom Hikayati kan vi gi barna nødvendige verktøy for å realisere potensialet sitt.

Hikayati (Min Historie) Senter vil gjøre oss i stand til å gi barn personlige programmer som forbedrer deres velvære og skaper livsmuligheter gjennom en kombinasjon av utdanning, lek, coaching, terapi og åndelig veiledning.

Størrelsen på senteret er 1.350 kvadratmeter med over 8 etasjer

Senteret inkluderer bibliotek, teater, svømmebasseng, rådgivningsrom, kunstterapiverksted, takterrasse med mer.
Kostnadene til dette senteret er dekket og det er i sluttfasen av bygget. Se denne plassen for oppdateringer!


Visste du at du kan gi Sadaqa Jariya på vegne av en avdød kjær?

Velsignelsene til denne typen veldedighet fortsetter i det hinsidige.

Effekten av din Sadaqa Jariya

Al-Ayn har bygget ulike boligkomplekser

Men med den store boligkrisen venter mange familier på en anstendig bolig. Nedenfor er eksempler på gjennomførte prosjekter.

 • Et boligkompleks bestående av 8 boenheter.
 • Et boligkompleks som består av 28 boenheter som for tiden huser familier i nød.
 • Et boligkompleks som består av 66 boenheter og har nylig også blitt overlevert til kvalifiserte familier som lever under vanskelige boligforhold.

Mens mange familier venter på å få et hjem, fortsetter behovet. Det er grunnen til at det bygges ytterligere boligkomplekser på donert grunn. Disse donasjonene blir enten overlatt til fordel for barna gjennom testamenter til Al-Ayn-supportere, eller donert av sjenerøse individer i løpet av livet i deres navn eller på vegne av deres kjære.