Doner

Search Website

Doner

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

Spons et foreldreløst barn

Spons et foreldreløst barn

Vi tror at når du gir barn verktøyene de trenger for å oppnå sitt potensial, er mulighetene uendelige. Den månedlige økonomiske støtten som mottas av hvert berettiget barn er livsforandrende. Med et minimum på 620 kr per måned kan de grunnleggende behovene til barnet ivaretas og de bringes over fattigdomsgrensen.

Doner Nå

Generell Donasjon

Generell Donasjon

Når du gir en generell donasjon, blir hver krone brukt direkte på barna og deres familier. Det kan bidra til å opprettholde en familie som trenger medisinsk behandling, matstøtte, klær og mer. Donasjoner som utgjør en forskjell for over 82 000 liv.

Doner Nå

Afghanistan Fondet

Afghanistan Fondet

I løpet av de siste to årene har vi jobbet på bakken i andre land for å gjøre det mulig for oss å nå ut til enda flere foreldreløse barn i nød. Vi er ydmyke over å kunngjøre at Al-Ayn nå har åpnet et kontor i Afghanistan. Vi jobber hardt for å bygge bærekraftige, effektive og verdige tjenester, og vil holde deg informert om hvordan du kan støtte de ulike formålene.

Doner Nå

Sadaqa

Sadaqa

Når du gir en generell donasjon, blir hver krone brukt direkte på barna og deres familier. Det kan bidra til å opprettholde en familie som trenger medisinsk behandling, matstøtte, klær og mer. Donasjoner som utgjør en forskjell for over 82 000 liv.

Doner Nå

Sadaqa Jariya

Sadaqa Jariya

Sadaqa Jariya er kontinuerlig veldedighet som fortsetter å gi velsignelser selv etter at de har gått bort. Den dekker presserende behov i dag, samtidig som den forandrer liv i årene som kommer. Al-Ayn har ulike ferdigstilte prosjekter og andre under bygging.

Doner Nå

Khums

Khums

Al-Ayn Social Care Foundation har en direkte ijaza (skriftlig tillatelse) fra Al-Sayyed Ali Al-Sistani til å motta religiøse avgifter (Khums) for å bruke på foreldreløse barn. Tillatelsen inkluderer begge deler av Khums (Sahm Al-Imam og Sahm Al-Sada), og det nøyaktige beløpet av Khums-donasjonen din vil gå til å støtte foreldreløse barn.

Doner Nå

Sponsor-fond

Sponsor-fond

Sponsorfondet vårt hjelper oss å gi konsekvent månedlig støtte til tusenvis av foreldreløse barn som ennå ikke har blitt matchet med en privat sponsor. Hver krone brukes direkte på barna og deres familier. Det kan bidra til å opprettholde en familie som trenger medisinsk behandling, matstøtte, klær og mer. Donasjoner som utgjør en forskjell for over 82 000 liv.

Doner Nå

Medisinsk behandling

Medisinsk behandling

På grunn av tiår med krig og ustabilitet, irritert av den globale krisen, er medisinsk behandling i Irak ofte utilgjengelig for foreldreløse barn i fattigdom. Derfor gir Al-Ayn alle barn og deres foresatte tilgang til gratis medisinsk behandling, inkludert røntgenbilder, operasjoner der det er nødvendig og gratis medisiner.

Doner Nå

Pedagogisk støtte

Pedagogisk støtte

Visste du? Mange barn vi møtte over hele Irak led mest med sin mangel på tilgang til omfattende utdanning! Dessverre ga ikke lokale skoler den nødvendige støtten. Klassestørrelser var noen ganger 60 elever og nærmeste skole kunne være mil unna. Reisekostnadene var så dyre at mødre ofte lånte for å dekke disse utgiftene.

Doner Nå

Psykologisk rehabilitering

Psykologisk rehabilitering

Til dags dato har Al-Ayn (Irak) registrert over 1400 foreldreløse barn til sitt psykologiske rehabiliteringsprogram. Vi bygger 10 flere psykologiske rehabiliteringssentre over hele Irak for å gi enda flere barn tilgang til livsviktig omsorg.

Doner Nå

Yrkesopplæring

Yrkesopplæring

Vi tror at yrkesopplæring av denne typen gir en utrolig merverdi for de foreldreløse barna under vår omsorg. I fremtiden vil det gjøre opp til tusenvis av barn i stand til å få all den hjelpen de trenger for å hjelpe seg selv og forhåpentligvis snart stå på egne ben – for seg selv og for familiene sine.

Doner Nå

Zakat

Zakat

Zakat er en av de fem søylene som islam er bygget på. Som en form for veldedighet bidrar den til å sørge for de fattige og trengende i samfunnet. Zakat-donasjoner mottatt av Al-Ayn brukes til å gi viktig støtte til foreldreløse barn, først og fremst i form av månedlige økonomiske godtgjørelser for å løfte dem ut av fattigdom.

Doner Nå

Fidya/Kaffara

Fidya/Kaffara

Al-Ayn er autorisert til å motta beløp for fidya og kafarra, som nevnt nedenfor. Midlene vil bli brukt på mat til foreldreløse barn og familiene deres, i henhold til lovmessige krav. (Merk: De oppgitte prisene er omtrentlige.)

Doner Nå

Rad Al-Madhalim

Rad Al-Madhalim

Doner Nå

Afghanistan

Afghanistan

Afghanistan er på vei etter kjølvannet av krig, flom og naturkatastrofer, forsterket av fallende temperaturer i hjem uten varme. Denne humanitære krisen påvirker 28,3 millioner mennesker, og markerer en av verdens største humanitære kriser.

Doner Nå

Ghana

Ghana

Ghana er jevnlig rammet av flom og utsatt for jordskjelv. Landet opprettholder generell stabilitet, men enkelte nordlige regioner sliter med tilbakevendende konflikter og vold. Over hele landet er 24,2 % av befolkningen utsatt for fattigdom, med 1 av 4 barn som lever under fattigdomsgrensen.

Doner Nå