Doner

Search Website

Hikayati

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

On 6th May 2023, Al-Ayn opened the doors to the Hikayati centre, a ground-breaking purpose-built new centre in Najaf, Iraq which aims to foster the wellbeing, resilience and life chances of orphaned children and young people. The centre, opened exactly 20 years after the start of the war in Iraq is a promise of hope and positivity to the children of a country which has experienced years of conflict and turmoil.

Hikayati, which translates to “My Story” is a purpose-built child-centred building located in the Adala district of Najaf. The building was conceptualised by Al-Ayn and designed by an Iraqi architect. Children and young people who come to the Hikayati centre, make use of the cutting edge recreational and educational facilities of the centre in parallel to undertaking a thorough, evidence-informed programme which has been specially designed to develop their resilience, emotional wellbeing and life-skills.

A look inside the Hikayati centre

Keeping to the “Hikayati” (My Story) name, the centre’s design and architecture are inspired by children’s story books. All the rooms, including the library, theatre, indoor swimming pool, museums, and prayer area were designed to cultivate a creative environment where the children can learn, grow, and use their imaginations.

About the Hikayati Programme

The objective of the Hikayati programme is to provide orphaned children, between the ages of 8 and 14, with programmes to enhance their well-being, mental health and life opportunities through a combination of:

Education

Play

Leisure activities

Mentoring

Therapy

Spiritual guidance

Every child receives a programme that is personalised to their needs, with specially designed workshops and long-term mentoring. Each child is allocated to a mentor who supports them during the programme, and then continues to mentor them long-term. This is to ensure that every child knows who to turn to if they are concerned, need guidance and advice or are in need of help.

Objectives of the Hikayati programme

To encourage orphaned children and young people to develop crucial life-skills, resilience and wellbeing

To provide orphaned children and young people with long-term mentoring which will provide emotional support, enhance school return and retention

To enable the early detection of any mental or physical health difficulties, family or financial stressors, educational challenges or safeguarding concerns and activate early referral to the appropriate support services within and outside of Al-Ayn

Expert-led Support

The children’s practitioners and staff in Hikayati have backgrounds as teachers, social workers and youth workers and have all been trained in therapeutic and mentoring skills to help the children long term. As many of the children have experienced adverse childhood experiences, all our staff have been trained specifically on trauma awareness and how to handle these sensitive symptoms as they arise. Empowering vulnerable young people to achieve mental wellbeing, realise their potential, become productive members of society and the leaders of tomorrow is the vision of Hikayati.

Unleashing potential: A child-centred approach

The Hikayati approach is underpinned by deeply held philosophy where children are the centre of everything that is done, the dignity and individuality of every child is respected and children are provided with a safe place where they are supported to express their concerns so that they can receive the required help and attention they need. There is a sincere belief in the potential of every child, and staff are energised by the opportunity to support and scaffold children to thrive and not only to survive. For children which may have suffered from early life adverse experiences, poverty and bereavement- having an emotionally available, motivated mentor who really believes in you and your potential can be life-changing.

At the Hikayati centre the children have the opportunity to grow, develop their character and be the best person they can be. The programme promotes inclusivity and caters for children of different ages, abilities, backgrounds and genders. A positive behaviour management approach is used when working with the children, reinforcing positive behaviours and trying to understand others- believing that all behaviour is communication and that connection is the first step to correction. It is important for these children to have positive role models in their lives, and the staff at Hikayati are exactly that for them.

1

Children and young people aged 8-14 years are referred to Hikayati by their local Al-Ayn branches.

2

They undertake a screening process and questionnaires about the mental health and wellbeing before the programme.

3

They complete the intensive Hikayati programme which usually consists of 12 visits to the Hikayati centre. During this time, they complete the Hikayati workshops, enjoy the facilities and are introduced to their mentor.

4

After every visit/workshop children are asked for their feedback and suggestions for improvement

5

Mechanisms are in place to escalate/refer/provide additional support to any children where health/ mental health/ financial/ educational/ safeguarding concerns are detected

6

At the end of the programme, the screening process and questionnaires about the mental health and wellbeing are repeated

7

Children have a short graduation celebration

8

Children continue to have contact with their mentor on an at least monthly basis

Evidence-based Programme Development

The Hikayati programme was specially developed using evidence based approaches which are trauma sensitive and informed. The programme was curated and developed by Dr Amina Al-Yassin- the programmes manager at Hikayati, along with project support and coordination from Sarah Ladak based at the London offices of Al-Ayn.

The programme development included a research and development phase and visiting and learning from similar projects and programmes in the UK and elsewhere. Children from Al-Ayn were consulted as to what was important to them and what they would want to see in Hikayati.

The programme topics were informed by the curriculum of the Skills builders partnership, however the content was specially created for Hikayati. Once the programmes were developed they were peer reviewed by a network of over 40 specialists from bereavement, psychology, speech and language therapy, counselling and educational backgrounds.

All of the Hikayati programmes were reviewed by a senior scholar within Al-Ayn to ensure their cultural appropriateness and suitability. Prior to its launch, all of the Hikayati programmes were piloted in Iraq and in the UK where children’s opinions and feedback were gathered and taken into account.

Our workshop timetable

The core programme at Hikayati includes a structured timetable of workshops, along with therapeutic and leisure activities. It works to develop the children’s emotional health, confidence and resilience, life skills, teamworking and collaboration, aspirations and their religious and cultural identity. Each workshop teaches the relevant skills through a holistic learning approach and allows the children to practice these learned skills with interactive and hands-on activities. The workshop topics in Hikayati include teamwork and collaboration, confidence and resilience, leadership skills, art based therapeutic activities, coping skills and emotional intelligence, communication and presentation skills, career aspirations and goal setting, school retention, problem solving skills and etiquette skills.

Accreditation

Since its launch, the Hikayati programmes have been accredited by the Children’s university. The children’s University is British charity that encourages and celebrates children’s participation in learning activities beyond the classroom. Children collect stamps in a passport for each activity they take part in, encouraging learning and participation in a a whole range of new and exciting activities in varied environments.

Hikayati programme

Intensive phase

Children attend the Hikayati centre regularly where they complete the following workshops as well as benefitting from the resources and activities in the building:

 • Teamworking and collaboration
 • Confidence
 • Growth mindset and resilience
 • Communication skills
 • Presentation skills
 • Leadership
 • Problem solving
 • Coping with my emotions (three sessions)
 • School retention
 • Careers and goal setting
 • Etiquette and akhlaq (two sessions)
 • Teamworking and collaboration
 • Confidence
 • Growth mindset and resilience
 • Communication skills
 • Presentation skills
 • Leadership
 • Problem solving
 • Coping with my emotions (three sessions)
 • School retention
 • Careers and goal setting
 • Etiquette and akhlaq (two sessions)

Mentoring phase

After completing the programme, children then continue to be mentored and will have contact with their mentor at least once a month. Mentoring activities could include:

Regular check-ins including goal setting and review, revisiting and reviewing important life skills learnt during Hikayati and thinking about how to use these in daily life

Intensive case-working e.g. to re-register a child in school or to overcome the obstacles in their way to return to school

Referring children to other sources of support within Al-Ayn such as health, finance, education or housing

Hikayati’s Impact

The Hikayati centre officially opened its doors on 6th May 2023, but the workshops and programme have been running in Iraq since December 2021 with nine cohorts of children completing the program so far. For those that have attended thus far, the staff, family members and children themselves have already started to witness the positive impact of the Hikayati programme on the children.

Of the school leavers who attended the school retention program, 85% have been re-registered in school and many have since passed their first set of examinations since being back. In one case, a widowed mother was so inspired by her daughter’s return to school that she decided to enroll in an adult education course to learn how to read and write!

A significant proportion of the children had emotional or behavioural difficulties detected before the start of the programme, and in 60% of cases there was an improvement in these scores by the end of the program (Warwick Edinburgh mental wellbeing scale and Me and my feelings questionnaires).

More than numbers

More than the numbers, Hikayati is full of stories about the children and their experiences during Hikayati. A girl who had up until the end of primary school been a high-achieving student, suddenly dropped out of secondary school. It was only with the gentle exploration of the Hikayati staff that it was discovered that this was due to her phobia of heights and the staircases at the school. Through gentle support and graded exposure therapy techniques, the Hikayati practitioner enabled her to overcome her fear and reconsider school again.

In another case, a child who had been exhibiting unusual thoughts and behaviour came to Hikayati. Through careful observation, symptoms of psychosis were uncovered by staff who arranged a referral to the Luminous stars centres (Al Ayn’s psychological rehabilitation centres). A careful assessment led to the diagnosis of Di George syndrome- a condition which causes not only psychological difficulties but cardiac ones too. He is now under careful follow up by multiple specialists there and any evolving cardiac difficulties will be detected and managed early.

Family feedback

“There is a change in her personality and a clear development in her skills, especially in the subject of helping others and teamwork”

“He benefited a lot from my story workshops where he didn’t like to go out or socialize with children and spend all his time inside the house and he didn’t have friends at school but now he says he has friends in my story and he loves them and he loves to communicate with them”

“Yes, my son had a lot of shyness, even the teachers at school were complaining about his shyness and lack of participation in class, but now I feel that he has improved a lot as he has the ability to speak in front of students in class and participate in school preparation”

Children feedback

I didn’t care about other people’s feelings, now I care. -Female age 12

I enjoyed it, you are very nice and treated me well. Now I can work better with other people. It changed my perspective and made me positive. It was perfect, I can’t imagine anything better! -Female age 15

Hikayati is like my family. I hope the smile lasts on your face like you made me smile. -Male age 13

Staff feedback

A 9-year-old girl never liked to talk because she feels scared and if she talks to her she mumbles and no voice comes out of her, and it was noted that she has a beautiful personality and this personality has been developed and now the child has the ability to talk comfortably and clearly as well her relationship with her peers has improved and this contributed to the drawing of her personality again.

One of the children is very quiet to the point of inactivity but in the last 10 days he started playing and has a positive energy that fills the place and plays in a comfortable way.

One of the workshops had two children who thought they had no positive qualities, but after the end of the workshop they discovered that they had distinctive and real qualities and were very happy.

The Hikayati programme is a real testament to Al-Ayn’s commitment to improving the lives of orphaned children. Despite it being early days yet, the outcomes, results and stories that are coming out of Hikayati are very promising. The Hikayati, “My story”, centre will ensure that the children’s stories, which had a very difficult first few chapters, should have a much more positive and bright ending.