Doner

Search Website

3 betydelige fordeler med å faste i Ramadan

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

3 betydelige fordeler med å faste i Ramadan

13 March 2024

Ramadan, den helligste måneden i den islamske kalenderen, er en tid for åndelig refleksjon, selvdisiplin og styrking av vår forbindelse med Gud. Sentralt i denne hellige måneden er fastehandlingen, observert av millioner av muslimer over hele verden. I denne bloggen dykker vi inn i de generelle fordelene med å faste i Ramadan, inkludert åndelige fordeler og helsemessige fordeler. 

Så hvorfor faster folk under Ramadan? Faste under ramadan er ikke bare en handling av å avstå fra mat og drikke; Det er en dypt åndelig praksis som har dyp betydning i islam. Gjennom faste blir enkeltpersoner minnet om velsignelsene de har fått, og oppfordres til å vise takknemlighet for dem. I tillegg tjener faste som en måte på empati med de som er mindre heldige, fremme medfølelse og solidaritet med de som er i nød. 

 1. Den åndelige betydningen av faste:

Mange stiller spørsmål ved hensikten med ramadan og faste, og resonnementet er ganske klart i islam. Ramadan faste er mer enn bare å avstå fra å konsumere mat og drikke; snarere er det en transformativ reise mot å oppnå Taqwa (Gud-bevissthet). Som det står i den hellige Koranen, “O dere som har trodd, bestemt over dere, faster slik det ble bestemt over dem før dere for at dere skal bli rettferdige” (Koranen 2:183). Dette verset understreker at faste er et middel til åndelig renselse og moralsk opphøyelse. Ved å avstå fra verdslige ønsker, tar muslimer sikte på å styrke sitt forhold til Allah (SWT) og øke bevisstheten om Hans tilstedeværelse i deres liv.

 1. Dydene selvdisiplin og takknemlighet:

Faste gir en følelse av selvdisiplin og kontroll over ens ønsker, som er viktige dyder i islam. Ved å avstå fra mat, drikke og andre fysiske bekvemmeligheter i dagslys, lærer muslimer å utnytte sin indre styrke og motstå fristelse. Denne praksisen med selvdisiplin strekker seg utover å avstå fra mat; Det omfatter å avstå fra negativ atferd som sladder, sinne og uærlighet, i tillegg til å oppmuntre til selvkontroll også. Gjennom faste dyrker enkeltpersoner en økt bevissthet om sine handlinger og streber etter å tilpasse dem til islams lære.

Videre skaper faste en dyp følelse av takknemlighet for velsignelsene skjenket oss av Allah (SWT). Når vi opplever sult og tørst, blir vi akutt oppmerksomme på privilegiene vi ofte tar for gitt, som tilgang til mat, rent vann og husly. Fasten minner oss om de mindre heldigstiltes kamper og utfordringer, og oppmuntrer oss til å dele våre velsignelser med de trengende. Med ordene til Imam Ali (fred være med ham), “Salig er den hvis egne feil opptar ham fra å legge merke til andres feil, og hvis egen sult opptar ham fra å misunne mange andre.”

 1. Fysiske og psykiske helsemessige fordeler:

I tillegg til sine åndelige belønninger, tilbyr faste i Ramadan mange helsemessige fordeler for kropp og sinn.  Ved å gi fordøyelsessystemet en pause fra konstant behandling, gjør fasting at kroppen kan gjennomgå avgiftning og fornyelse, noe som fører til økte energinivåer. Videre har faste vært assosiert med kognitive fordeler, inkludert forbedret fokus, mental klarhet og humørregulering. Når individer avstår fra å spise og drikke, opplever de en følelse av økt bevissthet og oppmerksomhet, noe som kan lette introspeksjon og selvrefleksjon. 

I tillegg har Ramadan faste vært knyttet til potensielle levetidsfordeler, med forskning som tyder på at periodisk faste kan fremme cellulære reparasjonsmekanismer og forsinke aldringsprosesser. Praksisen med faste oppmuntrer også til et skifte i kostvaner, noe som ofte fører til økt forbruk av næringsrike matvarer som frukt, grønnsaker og fullkorn i ikke-faste timer. Denne kostholdsjusteringen kan bidra til generelt bedre næringsinntak og støtte langsiktige helseutfall. 

Videre forbedrer det felles aspektet av Ramadan, hvor familier og lokalsamfunn kommer sammen for å bryte fasten, sosiale bånd og følelsesmessig velvære, og fremmer en følelse av tilhørighet og solidaritet blant alle. Samlet sett strekker de mangefasetterte fordelene ved faste i Ramadan seg utover det åndelige riket, og omfatter aspekter av fysisk helse, mentalt velvære og sosial solidaritet.

Faste i Ramadan er en transformativ praksis som tilbyr et vell av åndelige, fysiske og mentale fordeler. Gjennom selvdisiplin, takknemlighet og åndelig refleksjon legger muslimer ut på en reise av selvoppdagelse og rensing i løpet av denne velsignede måneden. Når vi streber etter å oppfylle våre religiøse forpliktelser og komme nærmere Allah (SWT), la oss omfavne dydene ved faste og høste de rike belønningene det tilbyr. Måtte ramadan 2024 være en tid for fornyelse, helbredelse og åndelig vekst for alle.


Related