Doner

Search Website

Vinter Appell 2023

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport
Doner

Denne vinteren trenger foreldreløse barn din hjelp mer enn noen gang.

En humanitær katastrofe uten sidestykke utspiller seg i Afghanistan, med anslagsvis 15 millioner barn i kritisk behov for hjelp denne vinteren. I Irak kan vintermånedene også være harde og farlige for foreldreløse barn, med det kalde været som utgjør en reell trussel mot deres helse og velvære.

Denne vinteren kan din støtte utgjøre en forskjell for livene til sårbare foreldreløse barn og deres familier i Irak og Afghanistan. Fra viktige hjemreparasjoner, til oppvarming, tepper og varme klær, vi holder foreldreløse barn trygge og varme denne vinteren – vil du bli med oss?

Drivstoff til oppvarming

Drivstoff til oppvarming

875 kroner kan gi et foreldreløst barn og deres familie i Afghanistan oppvarmingsressurser for vinteren.

Oppvarming

Oppvarming

1000 kroner kan gi et foreldreløst barn og deres familie i Irak en elektrisk varmeovn.

Varme tepper

Varme tepper

1020 kroner kan gi tre foreldreløse barn og deres familier i Afghanistan eller Irak varme tepper.

Vintersett for en familie i Afghanistan

Vintersett for en familie i Afghanistan

1200 kroner kan gi varmeressurser og et varmt teppe til et foreldreløst barn og deres familie i Afghanistan.

Vintersett for en familie i Irak

Vintersett for en familie i Irak

2150 kroner kan gi en elektrisk varmeovn, vintersett og et varmt teppe til et foreldreløst barn og deres familie i Irak.

Nødvendige reparasjoner i hjemmet

Nødvendige reparasjoner i hjemmet

6700 kroner kan bidra til å gi kritiske reparasjoner til hjem i Irak for å beskytte mot elementene.

Din innvirkning

Dine donasjoner forvandler sorg til helbredelse

Ved å gi barn ressursene de trenger, kan vi frigjøre deres uendelige potensial, løfte dem ut av fattigdom og gjøre dem i stand til å leve bedre liv. Alle barn fortjener like muligheter til å lære, utforske og tro på de uendelige mulighetene for fremtiden deres.

Irak

Irak

Over 98 000 foreldreløse barn mottar omfattende omsorg i tillegg til månedlig økonomisk støtte i Irak.

Afghanistan & Ghana

Afghanistan & Ghana

Over 600 foreldreløse barn i Afghanistan og Ghana er registrert hos Al-Ayn, og mottar månedlig økonomisk støtte for å løfte dem ut av fattigdom.

Hjelp barn som Hasibulla i vinter

Jeg liker ikke det kalde været, i vinter ba jeg i stillhet til Gud. Jeg ba om varme klær, et varmt hjem og en skikkelig varmeovn.
11 år gamle Hasibullah fra Afghanistan.

Vintrene har alltid vært vanskelige for Hasibullah og mange andre barn i Afghanistan. Men takket være din støtte kan vi gjøre en forskjell i livene deres. Med hjelp fra våre støttespillere vil barn som Hasibullah motta viktige vinterforsyninger, inkludert varme klær, tepper og varmeovner for å holde seg varme og beskyttet under de kalde vintertemperaturene.

Bli med å spre varme og håp denne vinteren. Dine sjenerøse bidrag kan gjøre en verden av forskjell.

Varm gave til foreldreløse barn

Ikke alle er trygge og varme denne vinteren.

Temperaturene i Irak er nær frysepunktet om natten, og mange hjem kan ikke holde den kalde luften ute.

Denne vinteren kan du hjelpe foreldreløse barn i Irak med å bygge glade minner i et trygt, varmt hjem.

Gi varm gave og forvandle livene til hele familier denne vinteren. Doner til kritiske husreparasjoner i dag.

Støtten og velsignelsene til Al-Sayyid Al-Sistani

Siden etableringen for over et tiår siden har Al-Ayn hatt direkte støtte og velsignelser fra Al-Sayyid Al-Sistani. Dette omfatter hans autorisasjon til å motta religiøse avgifter og donasjoner. Den offisielle og siste autorisasjonen (Ijaza) fra hans eminens kan leses i sin helhet ved å klikke på lenken nedenfor.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Al-Ayns vinterappell?

Al-Ayn’s Vinter Appell er en årlig kampanje som tar sikte på å gi viktig støtte og bistand til sårbare foreldreløse barn og familier i vintersesongen i Irak og Afghanistan.  

Vintersesongen kan være spesielt utfordrende for de som allerede opplever motgang. Tøffe værforhold, begrenset tilgang til varme klær og økte levekostnader kan legge en betydelig belastning på enkeltpersoner og familier som sliter med å få endene til å møtes. Al-Ayn har som mål å lindre noen av disse utfordringene ved å gi nødvendige ressurser og støtte.

Hvor vil donasjonen min bli brukt?

Du har muligheten til å velge hvordan donasjonen din skal brukes. Det kan være rettet mot finansiering av viktige hjemreparasjoner eller innkjøp av varme klær til foreldreløse barn i Irak. I tillegg kan du bidra til å skaffe varme klær, varmesett eller tepper til foreldreløse barn i Afghanistan som en del av vår vinteroppfordring.

Vær oppmerksom på at eventuelle overskytende midler mottatt for Al-Ayns vinterappell vil bli tildelt Al-Ayns foreldreløse barns fond. Fondet vil bli brukt på de ulike behovene til foreldreløse barn og deres familier og mødre, i Irak, Afghanistan og Ghana, etter behov.

Hvordan kan jeg få mer informasjon?

Hvis du har spesifikke spørsmål eller trenger mer informasjon om vinterappell, besøk vår kontaktside for å finne ut hvordan du tar kontakt.