Doner

Search Website

Ramadan 2024

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport
Doner

Bidra til å gi over 100 000 foreldreløse barn som lever i fattigdom tilgang til viktige helsetjenester og livsviktig hjelp.

Dine donasjoner denne Ramadan kan bidra til å gi mer enn 100 000 foreldreløse barn tilgang til viktige helsetjenester og støtte i år. Dette betyr at foreldreløse barn og enkemødre som står overfor livsbegrensende og livstruende medisinske helsetilstander kan motta medisinsk behandling og ernæringshjelp av høy kvalitet.

Gi næring til helse og velvære med donasjonene dine denne Ramadan, mens du multipliserer dine gode gjerninger.

Akuttmedisinering og behandling

Akuttmedisinering og behandling

500 kr kan gi akuttmedisinering og behandling for et foreldreløst barn.

Hjelpemidler

Hjelpemidler

750 kr kan gi hjelpemidler til foreldreløse barn med funksjonshemminger.

Kirurgiske prosedyrer

Kirurgiske prosedyrer

2500 kr kan dekke kostnadene ved en kirurgisk prosedyre for et foreldreløst barn.

Livreddende medisinske inngrep

Livreddende medisinske inngrep

5000 kr kan gi medisinske intervensjoner for foreldreløse barn med livstruende tilstander som kreft.

Visste du at?

Al-Ayn’s medisinske omsorgsprogrammer for foreldreløse barn jobber for å adressere de viktigste årsakene til barns sykdom og død i Afghanistan, Irak og Ghana, inkludert skader og ikke-smittsomme sykdommer som kreft, kroniske luftveissykdommer, hjertesykdommer og diabetes.

Akutt medisinsk tilgang for foreldreløse barn i fattigdom

Gjennom å bygge og utstyre helseklinikker over hele Irak, hjelper donasjonene dine oss med å tilby spesialiserte helsetjenester til foreldreløse barn som står overfor livstruende og kroniske sykdommer. Dine donasjoner hjelper oss med å dekke kostnadene ved mindre og større kirurgiske operasjoner for foreldreløse barn i Irak, Afghanistan og Ghana.

Denne Ramadan trenger vi din støtte for å møte de presserende helsebehovene til tusenvis av flere foreldreløse barn som venter på behandling. Doner nå for å bidra til å forbedre helsen til et foreldreløst barn i nød.

Å gi Zakat Al-Fitra

Ved å betale Zakat Al-Fitra på denne siden gir du Al-Ayn fullmakt til å betale Zakat på dine vegne. Du autoriserer også Al-Ayn til å utføre de rettsvitenskapelige kravene for å overføre eierskapet til beløpet du har betalt elektronisk fra deg selv til Al-Ayn, for å kompensere for beløpet som er betalt på dine vegne. Beløpet per person er 110 kr (med intensjonen om at det skal være i stedet for 3 kg ris og eventuelt overskudd av det er Sadaqa).

Zakat Al-Fitra fra Norge kan plasseres i Al-Ayn’s Sadaqa-bokser når som helst i løpet av måneden Ramadan, opp til middag på dagen for Eid (eller Salatul Eid hvis man ber det). Zakat Al-Fitra kan også betales på denne siden eller betaling via Vipps, samtidig som Al-Ayn gir fullmakt til å foreta betalingen av Zakat Al-Fitra på dine vegne.

Vær også oppmerksom på at det er obligatorisk for sponsorer å betale Zakat til det foreldreløse barnet de sponser. Utbetalingen bør stå i forhold til størrelsen på barnets underhold som sponsor dekker. Som en forholdsregel kan sponsoren betale hele beløpet av Zakat. Hvis de ikke har betalt i tidligere år, bør de også betale som en forholdsregel, med den hensikt (Niyya) av “Al-Qurba Al-Mutlaqa” (søker nærhet til Allah).

Al-Ayn’s innvirkning
Takk til dine sjenerøse donasjoner

100 000 foreldreløse barn har tilgang til helsetjenester levert av Al-Ayn:

Over 115 000 medisinske tilfeller har blitt behandlet til dags dato

Over 2500 operasjoner er gjennomført til dags dato

Over 3600 psykologiske rehabiliteringssaker er registrert til dags dato.

Måter å gi denne Ramadan

Al-Ayn har mange forskjellige måter du kan gi Ramadan 2024-donasjonene dine på. Klikk på en av de aktuelle betalingsmåtene nedenfor for å oppfylle din presserende donasjon:

Stol på Ramadan-donasjonen din

Vi vet hvor velsignet og viktig Ramadan-donasjoner er, det er derfor Al-Ayn har satt opp et grundig smart-system som behandler donasjoner raskt og effektivt slik at det kan leveres til mottakerne som har blitt vurdert. Vi verifiserer også prosessene våre av lærde og vurderer donasjoner for sharia-overholdelse. Med 18+ års erfaring er donasjonen din i pålitelige hender. Du vil også motta oppdateringer om donasjonene dine gjennom vårt nyhetsbrev og sosiale medieplattformer.  

Ramadan-henvendelser

Hvis du har spørsmål eller problemer med hvordan du oppfyller Ramadan-donasjonene dine, vennligst kontakt oss for en trinn-for-trinn-veiledning for å optimalisere donasjonen din.