Doner

Search Website

Our Operational Costs

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport

Al-Ayn’s Driftskostnader

For å sikre åpenhet og troverdighet, som er grunnpilarene i arbeidet vårt, gir denne siden informasjon om driftskostnadene til Al-Ayn Social Care Foundation International og dets medlemmer (samlet kalt “Al-Ayn”).

Bakgrunn

Al-Ayn ble etablert i 2006 under ledelse av hans Eminense Al-Sayyid Al-Sistani for å støtte og styrke foreldreløse barn som lever i fattigdom i Irak. Al-Ayn var frem til 2013 kun aktiv i Irak, og bidro til å gjennomføre unike programmer og innsamlings initiativer for de foreldreløse barna som var under organisasjonens beskyttelse.

Siden 2013 har Al-Ayn’s innsamlingsarbeid blitt utvidet til 15 land over hele verden, alle med samme mål om å gi foreldreløse barn grunnleggende tjenester så de kan bli selvstendige individer som er i stand til å møte livets utfordringer på egen hånd. 

I november 2021 ble Al-Ayn International etablert som en global medlemsorganisasjon for å støtte sine globale medlemmer over hele verden, både felt-medlemmer og innsamlings-medlemmer. Til dags dato har Al-Ayn støttet over 180 000 foreldreløse barn i Irak, Afghanistan og Ghana. 

Tjenestene Al-Ayn tilbyr sine mottakere

Den omfattende omsorgstjenesten vår gir fadderbarna tilgang til følgende

 • Månedlig økonomisk støtte for å løfte fadderbarna ut av fattigdom
 • Psykologisk rehabilitering og terapi 
 • Helsetjenester av høy kvalitet, inkludert behandlinger og medisiner 
 • Trygg husly 
 • Rekreasjonsaktiviteter 
 • Støtte til utdanning 
 • Klær og sko 
 • Yrkesopplæring 
 • Personlig utvikling
 • Sesong-avlastning under ramadan, eid, muharram, vinter og mer.

 

For å finne ut mer om arbeidet vårt, klikk her. 

Hvorfor er det behov for et driftsbudsjett? 

For å sikre at enhver vellykket ideell organisasjon driver effektivt, etisk og i tråd med sitt oppdrag, og at den kan nå ut til flere mottakere som drar nytte av de veldedige aktivitetene og tjenestene, er det nødvendig med et driftsbudsjett. Nedenfor følger eksempler på noen områder av Al-Ayn’s arbeid som krever et driftsbudsjett:  

 

1. Implementering av et privat sponsorprogram

Ulike avdelinger i Al-Ayn International og medlemmene, både innsamlings- og feltmedlemmer, samarbeider for å registrere barn som er kvalifisert for fadderprogrammet, og for å gjøre det mulig for faddere å sponse og støtte disse barna. Dette arbeidet innebærer blant annet:

 • Å gjennomføre analyser for å verifisere beløpet som kreves for å bringe et barn ut av fattigdom og oppfylle kravene til fadderskap, og å studere markeds svingninger og valutakurser for å revidere dette beløpet kontinuerlig.
 • Å besøke familiene som blir nominert til Sponsor-programmet for å undersøke deres situasjon og tilstand, slik at de kan registreres i Sponsor-systemet hos Al-Ayn.
 • Å gjennomføre en detaljert vurderingsprosess for å sikre at familiene er kvalifisert for støtte.
 • Å gjennomføre kontinuerlige feltbesøk hos de registrerte familiene for å sikre at støtten de mottar har ekte effekt, og for å undersøke om det har skjedd endringer i deres tilstand som krever justering av støtten de mottar.
 • Å ta imot familier hver måned for å motta sponsorbeløp og dokumentere dette for å overholde prinsippet om åpenhet som Al-Ayn er basert på.
 • Å følge opp de ulike behovene til foreldreløse barn som er registrert hos Al-Ayn, og søke å dekke dem gjennom de relevante avdelingene.
 • Å motta fadderforespørsler fra faddere som ønsker å bli fadder for et foreldreløst barn.
 • Å opprette kontakt mellom faddere og foreldreløse barn, følge opp faddernes betalinger og kommunisere med dem om foreldreløse barns behov som måtte oppstå.
 • Å motta de månedlige sponsorbeløpene fra sponsorene, utstede kvitteringer og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at sponsorbeløpet når frem til det foreldreløse barnet.

 

2. Klargjøring, utdeling og mottak av Sadaqa-bokser 

Med tanke på al-Sayyid al-Sistanis generelle formynderskap over foreldreløse barn og trengende, har al-Sayyid al-Sistani ansett det å legge penger i al-Ayn’s sadaqa-bokser som en overføring av eierskap til ham på vegne av de foreldreløse barna. Dermed regnes penger som legges i Al-Ayns sadaqa-bokser som sadaqa maqbootha (mottatt sadaqa), og belønningen for sadaqaen høstes umiddelbart.

Pengene er en viktig ressurs når det gjelder å gi støtte til tusenvis av foreldreløse barn. Ulike avdelinger samarbeider for å sikre at donasjonene fra Sadaqa-boksene når frem til de tiltenkte mottakerne.  Dette inkluderer:

 • Produksjon av Sadaqa-bokser på fabrikker i samsvar med de nødvendige sikkerhets- og helsestandardene.
 • Forsendelse av Sadaqa-boksene til ulike land som Al-Ayn opererer i. 
 • Fordeling av esker til bidragsytere gjennom kontorer over hele verden, innsamlingsaksjoner og posttjenester, og kobling av hver eske til en bidragsyter gjennom robuste systemer.
 • Innsamling av bøssene fra bidragsyterne.
 • Åpning av bøssene og opptelling av beløpene i dem gjennom spesielle komiteer, dokumentasjon av prosessen og utsendelse av kvitteringer til støttespillerne som har brukt bøssene.
 • Innskudd på bankkontoer som sendes til felt-kontorene og deles ut til foreldreløse barn i nød. 

 

3. Implementering av Sadaqa Jariya-prosjekter

Al-Ayn har flere Sadaqa Jariya-prosjekter (pågående veldedighetsprosjekter) som gir kontinuerlige tjenester til foreldreløse barn og familiene deres som er registrert hos Al-Ayn. Dette inkluderer boligkomplekser, yrkesopplæringssentre, helseklinikker og mer.

Juridiske, tekniske og andre avdelinger arbeider med dette området, og de operative prosedyrene som bidrar til dette, omfatter:

 • Mottak av gaver fra ekte eiendom, landområder og annet, etter å ha sikret muligheten for å dra nytte av dem.
 • Gjennomføring av juridiske registreringsprosedyrer for mottatt ekte eiendom og landområder.
 • Gjennomføring av nødvendige undersøkelser av potensielle prosjekter for å etablere prosjekter som er til størst mulig nytte for de registrerte familiene.
 • Utvikling av nødvendige tekniske planer for bygging av prosjekter i samsvar med godkjente standarder.
 • Oppfølging av byggingen av prosjekter og oppfyllelse av nødvendige faglige standarder.
 • Oppfølging av prosjektkostnadene og samordning med avdelingene for å skaffe til veie de nødvendige donasjonene for å fullføre prosjektene.
 • Administrasjon av prosjekter etter ferdigstillelse, inkludert vedlikehold, bærekraft og fortsatt tjenesteyting.

 

4. Oppfølging av foreldreløse barns ulike behov

Al-Ayn følger opp behovene til registrerte foreldreløse barn gjennom koordinering mellom ulike avdelinger. Dette omfatter blant annet

 • Å søke de juridiske prosedyrene som kreves for å skaffe de manglende identifikasjonsdokumentene til familiene før de registreres.
 • Å besøke familiene regelmessig for å følge opp de ulike behovene deres.
 • Å motta, oppbevare og distribuere donasjoner i form av naturalier til registrerte familier og dokumentere alt dette.
 • Å dokumentere de registrerte foreldreløse barnas helsemessige og psykologiske tilstand, og koordinere med spesialister, klinikker og sykehus for å sørge for nødvendig behandling.
 • Å følge opp utdanningsstatus for registrerte foreldreløse barn, blant annet ved å besøke skoler og koordinere med institusjoner og lærere for å gjennomføre utdanningskurs.
 • Å utvikle arkitektoniske planer for ombygging og oppussing av hus for foreldreløse barn. 
 • Å sikre kontrakter med en rekke helsesentre som tar seg av medisinsk behandling av foreldreløse barn og mødrene deres.
 • Å tilby sentre som tar seg av foreldreløse barns utvikling og hjelper dem med å overvinne mange av de utfordringene de går gjennom.

 

5. Pengeinnsamling 

For å kunne tilby sine tjenester og utvide sitt arbeid er Al-Ayns evne til å motta donasjoner avgjørende. I samarbeid med andre avdelinger utvikler kommunikasjonsavdelingen markedsføringsstrategier for å fremme Al-Ayns arbeid og samle inn penger. Dette inkluderer:

 • Å trykke publikasjoner som forklarer Al-Ayns arbeid og hvordan det kan støttes
 • Å designe nettsider og forberede dem på å motta donasjoner
 • Innhold til sosiale medier 
 • Markedsførings-e-eposter 
 • Digitale annonser
 • Ha introduksjonsstands for å promotere stiftelsens arbeid
 • Organisering av arrangementer for å spre AL-Ayns aktiviteter 

 

Ovenfor finner du eksempler på arbeid som dekkes av driftsbudsjettet, og andre avdelinger jobber også for å sikre at tjenestene leveres til mottakerne våre. Det gjelder for eksempel økonomiavdelingen, som overvåker alle regnskaper og transaksjoner, og den juridiske avdelingen, som blant annet følger opp alle juridiske forhold knyttet til Al-Ayns arbeid på ulike felt. 

 

Finansieringskilder for driftsbudsjettet vårt

Frem til nå har Al-Ayn kunnet finansiere driftsbudsjettet gjennom følgende finansieringskilder:

Støtte fra Al-Sayyid Al-Sistanis kontor 

Al-Ayn har fått direkte støtte og velsignelse fra Al-Sayyid Al-Sistani. Al-Sayyid Al-Sistanis kontor har støttet de fleste av driftskostnadene til Al-Ayn siden oppstart. Les vår siste Ijaza eller les mer om arbeidet vårt på Al-Sayyid Al-Sistanis offisielle nettside.

Lønnsomme Sadaqa Jariya-prosjekter 

Al-Ayn har flere lønnsomme Sadaqa Jariya-prosjekter over hele Irak. Noen av pengene som genereres av disse prosjektene, brukes til å dekke driftskostnadene til Al-Ayn, slik giverne av disse prosjektene har fastsatt i waqf- eller hiba-avtalen som er knyttet til dem. 

Bidragsytere som bidrar til driftskostnadene  

Vi har bidragsytere som ønsker å bidra til driftskostnadene til Al-Ayn for å sikre at driften går smidig og at vi kan nå ut til enda flere foreldreløse barn som lever i fattigdom. Noen dekker spesifikke programkostnader eller et bestemt aspekt av arbeidet vårt, mens andre støtter det generelle driftsbudsjettet.

 

Belønning for å donere til driftsbudsjettet

Ifølge religiøse narrativer er det en stor belønning for dem som bidrar til kontinuiteten i tjenestene som ideelle veldedige organisasjoner, som Al-Ayn, tilbyr foreldreløse og trengende barn. Dette bidraget oppnås gjennom å støtte driftsbudsjettet til Al-Ayn. Disse tjenestene gir nemlig mange titler som er nevnt i religiøse tekster, og dette gjelder alle ansatte, frivillige, støttespillere og givere i Al-Ayn i alle land. Disse titlene inkluderer:

 

1. Godhetens mennesker (ma’aruf)

Abu Hamza al-Thumali sa: Abu Ja’far (as) sa: ((Allah, den Allmektige, har skapt mennesker fra sin egen skapelse til å gjøre godhet (ma’aruf), og han har fått dem til å elske å gjøre godhet, og han har ledet dem som ønsker godhet mot dem, slik han har gjort det lettere for dem å gjøre det, på samme måte som han har gjort det lettere for tørt land å få regn, så det kan få nytt liv, og folket kan få nytt liv)).

Så godhetens mennesker, selv om det ikke er en tittel som kan oversettes enkelt til norsk, er slik gjennom en velsignelse fra Allah. De er glad i å gjøre godt, og Allah den Allmektige leder de som ønsker godhet mot godhetens mennesker til å be om det fra dem, og så legger Han til rette for at godhetens mennesker kan utføre det, og blant måtene å legge til rette på er det Al-Ayn gjør gjennom sine ulike avdelinger.

Det er ikke alle som kan tilhøre godhetens mennesker, men de er mennesker som har forsøkt å gjøre det, så Allah har lagt til rette for dem. Og et av midlene for å legge til rette er tjenestene som Al-Ayn tilbyr givere som er fra godhetens mennesker. Abu Yaqzan rapporterte at imam al-Sadiq (as) sa “Ikke alle som liker å gjøre godt mot mennesker, gjør det, og ikke alle som ønsker det, kan gjøre det. Heller ikke alle som er i stand til å gjøre det, har tillatelse til å gjøre det, og dersom ønsket, evnen og tillatelsen kombineres, er det lykke for den som søker og den som blir søkt)).

Videre refererer en annen fortelling til belønningen til dem som oppnår tittelen som godhetens mennesker, så sa imam Abu Abdullah Al-Sadiq (as): ((Følgesvennene til Allahs sendebud (fred være med ham) sa: Å Allahs sendebud, måtte fedrene og mødrene våre bli ofret for deg, godhetens mennesker i denne verden var kjent for sin godhet, så hva er de kjent for i det hinsidige? Han sa: Dersom Allah lar menneskene i paradiset komme inn i paradiset, beordrer Han en god, velduftende lukt som fester seg til godhetens mennesker. Så ingen av dem vil gå forbi en gruppe mennesker i paradiset, bortsett fra at de kjenner duften, og de sier at dette er fra godhetens mennesker))

Ishaq ibn ‘Ammar fortalte også at Abu ‘Abd-Allaah (as) sa “Paradiset har en dør som kalles godhet (ma’aruf), og bare godhetens mennesker kan gå inn gjennom den, og godhetens mennesker i denne verden er godhetens mennesker i det hinsidige.”

 

2. Å gjøre gode gjerninger

Vi bør alle streve i vårt verdslige liv for å sikre vår skjebne i det hinsidige, så vi deltar i gode gjerninger når anledningen byr seg, og Allah, den Allmektige, har sagt: ‘De tror på Allah og den ytterste dagen, oppmuntrer til det gode og forbyr det onde, og kappes med hverandre om å gjøre det gode. De er virkelig blant de rettferdige’ (3:114), og Den Allmektige sa: “Vi gjorde dem også til ledere og veiledet dem etter Vår befaling, og inspirerte dem til å gjøre gode gjerninger, innstifte bønn og betale almisseskatt. Og de ble hengivne til Vår tilbedelse” (21:73).

Et av kjennetegnene på den som frykter sin skjebne i det hinsidige, er deres kontinuerlige søken etter gode gjerninger, og De troendes befalingsmann (as) sa, som i Nahj al-Balaghah: ((Den som forventer døden, skynder seg til gode gjerninger)).

Det er faktisk bønnen til den troende som våker over seg selv og håper på det gode, som det står i Sahifa al-Sajjadiya: ((Og gjør det lettere for meg å finne de gode gjerningenes vei til deg, og konkurransen til den fra der du beordret), og denne bønnen oppfordrer den troende til å søke de gode gjerningenes veier og til og med løpe mot dem og reise seg for å konkurrere med andre om å gjøre dette gode.

Imam al-Sajjad (as) bekrefter dette i sin bønn i de lydiges Munajat: (Kjære Gud, plasser meg blant de utvalgte, de gode, foren meg med de rettferdige, de fromme, de første til å nå frem til sjenerøse gaver, de raske til å komme over gode ting, de som arbeider med rettferdighetens varige handlinger, de som streber etter opphøyde grader)).

Denne tittelen gjelder, på samme måte som den gjelder givere som gir til de fattige og trengende, også for dem som søker å gi dette fra dem som arbeider i Al-Ayn, og til og med frivillige som ofrer sin tid for å gjøre godt som kommer utsatte grupper til gode. De som bidrar til at det gode arbeidet kan fortsette og utvides, er helt sikkert blant dem som skynder seg å gjøre gode gjerninger og følger deres veier, og som inspireres til å gjøre godt. 

 

3. Oppfylling av behov (haajat)

Målet med alt arbeidet i Al-Ayn er å dekke behovene til de fattige og trengende, og alle som bidrar til at dette arbeidet kan fortsette, er med på å dekke de fattige menneskenes behov, særlig foreldreløse barn som har et stort behov for at noen tar seg av dem og dekker behovene deres, ved å gi dem mat, klær, bolig, behandling av sykdommer, styrke dem og utvikle dem. Alle disse behovene søker arbeiderne i Al-Ayn å oppfylle. Alle fortellingene som nevner belønningen ved å oppfylle behov, omfatter derfor teamene som arbeider i Al-Ayn og de som støtter dem og deltar sammen med dem i å utføre denne oppgaven. Det gjelder helt klart også dem som gjør det mulig for dem å oppfylle disse behovene, ettersom det å bidra til driftsbudsjettet hovedsakelig tjener til å oppfylle disse behovene. Uten dette vil mange av måtene de kan dekkes på, være stengt.

En av disse fortellingene er det som ble fortalt av Muammar bin Khallad, som sa Jeg hørte Abu al-Hasan (as) si: ((Allah har tjenere på jorden som søker å oppfylle menneskenes behov. Disse er de som er trygge på oppstandelsens dag, og den som gir en troende glede, vil glede seg i sitt hjerte på oppstandelsens dag)).

Å søke å dekke behovene til en trengende person, uten nødvendigvis å oppfylle dem, er tilstrekkelig for at en person skal være trygg på oppstandelsens dag. Det er sikkert at den som bidrar til å støtte arbeidere i en organisasjon som Al-Ayn, oppnår denne tittelen, ettersom han eller hun gjennom sitt bidrag blir en som søker å oppfylle menneskers behov.

En annen tittel som er inkludert i denne teksten, er å bringe glede. Denne tittelen gjør også den som bidrar til å støtte Al-Ayns arbeid, til en partner i å bringe glede til den familien eller det individet, ettersom både den som donerer til de fattige og den som bidrar til at pengene når de fattige, gjennom sin innsats eller sine penger, er en partner i å bringe glede og mottar belønningen for å bringe denne gleden.

 

4 . Hjelp til de trengende

Det er rapportert at Zaid al-Shaham sa Jeg hørte Abu Abdullah (as) si: ((Den som redder sin fortvilte troende bror og lindrer angsten hans og hjelper ham til å lykkes i sin nød, Allah den Allmektige har skrevet syttito nådegaver fra Allah til ham. Han vil skynde på en av dem for å skaffe ham et levebrød, og spare ham for syttien nådegaver på oppstandelsens dag)).

Den som yter hjelp er ikke bare den som donerer penger, det er også den som legger til rette for at pengene når frem til den trengende. Fordi uten denne innsatsen for å få pengene frem, vil ikke tittelen hjelp til de trengende bli oppnådd.

 

5. Lindring av lidelse

Det samme gjelder også det som ble nevnt i lindring av nød. Thareeh al-Muharabi sa Jeg hørte Abu Abdullah (as) si: ((Enhver troende som lindrer en troendes nød, og han står overfor vanskeligheter, Allah vil lette hans behov i denne verden og i det hinsidige)).

 

6. Andre titler

Det finnes flere andre titler som gjelder dem som bidrar til å støtte alt arbeidet som utføres av Al-Ayn, inkludert å støtte driftsbudsjettet, støtte en spesifikk aktivitet, eller delta i produksjonen av noe av det som gis til foreldreløse barn eller givere for å samle inn donasjonene deres. Disse titlene, som å gi mat til de fattige, kle de trengende, være snill mot de svake, tjene de fattige osv., og i hver av dem er det mange fortellinger som indikerer den høye statusen til de som dette gjelder.

Dessuten er den som bidrar til en av al-Ayns tjenester, inkludert i belønningen for denne tjenesten. For eksempel er den som deltar i tjenesten for å oppnå fadderskap, en partner i belønningen for fadderskapet, så han er en av dem som bidro til fadderskapet for dette foreldreløse barnet. På samme måte er den som deltar i å oppnå mottatt sadaqa for givere, omfattet av fortellingene som nevner belønningen for sadaqa. Og den som bidrar til produksjonen av esken eller kostnadene ved å levere den til giveren samt å returnere den til Al-Ayn, er omfattet av fortellingene om belønningen av Sadaqa. Og så videre med andre typer donasjoner.

 

Tar imot donasjoner til driftskostnadene våre

På bakgrunn av de ovennevnte fortellingene, og med tanke på viktigheten av å bidra til driftskostnadene for våre støttespillere selv, på samme måte som det er viktig for foreldreløse barn og trengende, på grunn av virkningen det har for dem i denne verden og i det hinsidige, og for å fortsette Al-Ayns arbeid og utvide det til å omfatte andre land og andre deler av samfunnet og tilby flere tjenester, ble det søkt om tillatelse fra den øverste religiøse autoriteten, Al-Sayyid Al-Sistani, for å gi Al-Ayn tillatelse til å motta det som hjelper det til å fortsette og utvide. Denne tillatelsen kom fra ham (enter the ijaza link) for å sikre de nødvendige utgiftene for videreføring av arbeidet til Al-Ayn og dets filialer og kontorer rundt om i verden gjennom donasjonene som er nevnt i tillatelsen, med hensyn til tilstander og begrensninger. Tillatelsen omfatter å trekke fra det som er nødvendig fra donasjoner mottatt av Al-Ayn.  

 

Vi har derfor besluttet å åpne for at givere kan støtte Al-Ayns driftsbudsjett for å sikre kontinuitet og ekspansjon, og dermed åpne en ny dør for donasjoner og belønning. Dette inkluderer, på dette stadiet, følgende, og i fremtiden vil Al-Ayn utvikle passende planer i samsvar med ovennevnte tillatelse fra Al-Sayyid Al-Sistani.

 

Valgfritt bidrag:

Givere kan velge å donere et ekstra beløp til driftskostnader i kassen på nettsidene våre når de gir en hvilken som helst type donasjon. 

 

Driftsfond:

Vi vil begynne å promotere vårt driftsfond for å oppmuntre støttespillere til å donere til driftskostnadene til Al-Ayn for å sikre fremgang og utvidelse av Al-Ayns arbeid og støtte de som trenger det.

For å støtte dette fondet eller lese mer, vennligst klikk her. 

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt på e-post info@alayn.no eller telefon 45052002.