Doner

Search Website

Afghanistan

Overskudd

Beløp du eier, i norske kroner ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Tilsvarende beløp, i norske kroner, av utenlandsk valuta du eier ?
Beregnet på khums forfallsdato.
Gjeld til deg som du forventer å bli tilbakebetalt ?
Ikke ta med dette dersom det er regnskapsført i tidligere regnskapsår.
Eiendeler som ikke brukes til næring ?
Dette inkluderer bygninger, gårder, fabrikker, varer, arbeidsverktøy og alle husholdningsartikler eller eiendeler som ikke brukes til næring. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Økonomiske avgifter ?
Dette inkluderer grunn av nøkkelpremie (surqufliah), grunn av bruk av jordbruksland som eies av staten, og grunn av gjenoppliving av land som er inngjerdet og klargjort for opphold. Beregn disse til nåverdi dersom de er anskaffet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris dersom de er anskaffet med merinntekt som har gått et år. Er det ervervet med en kombinasjon av inntekter, så beregnes disse til nåverdi i forhold til det som er ervervet med merinntekt som ikke har gått et år, og til kostpris i forhold til det som er ervervet med merinntekt som det har gått et år på. .
Beløp du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er kontanter som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt (f.eks. hvis dette er det første året du betaler khums, til tross for at du har måttet betale khums i tidligere år)
UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse etter nåverdi. Gjenstander er de som er fritt utskiftbare eller utskiftbare, helt eller delvis, mot en annen gjenstand av lignende art, for eksempel maskiner eller fabrikkproduserte stoffer.
Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander du brukte før khums forfallsdato ?
Dette er ikke-UTSKIFTBARE gjenstander som var underlagt khums før khums forfallsdato, og som du allerede har brukt. Beregn disse i henhold til verdien ved brukspunktet. Ikke-UTSKIFTBARE gjenstander er unike gjenstander, for eksempel unike malerier, monumenter og unike smykker.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Imam ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Imams intensjon før khums forfallsdato.
Beløp du allerede har betalt med hensikt fra Sahm Al-Sada ?
Beløp du betalte med Sahm Al-Sadas intensjon før khums forfallsdato.

Fradrag

Kommersiell gjeld ?
Ta med all kommersiell gjeld du fortsatt skylder andre.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i regnskapsåret ?
Omfatter gjeld opplånt i regnskapsåret til bolig (pant), bil etc. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pant.
Gjenstående underholdsgjeld tatt i tidligere regnskapsår ?
Inkluderer gjeld lånt i forrige regnskapsår til bolig (boliglån), bil osv. Eiendelen (hus, bil osv.) må fortsatt være i din besittelse. Beregn kun beløpet du ikke har trukket fra overskuddet i tidligere regnskapsår. Det vises til nærmere avgjørelser for regnskapsføring av pantelån.
Beløp du eier som allerede har blitt utsatt for khums ?
Beregnet på khums forfallsdato. Inkluderer resten av midlene som var underlagt khums i tidligere år og som du allerede har betalt khums for.
Notater
 1. 1) Forfallsdatoen for khums er den første dagen du startet jobben eller virksomheten din. Hvis du er pensjonist eller ikke er i arbeid, kan du avtale en khums forfallsdato med en representant for marja’a, eller beregne separate khums-år for hver fortjeneste du tjener, fra datoen du oppnådde den fortjenesten.2) Khum av kommersielle varer og eiendom(er) som er beregnet for handel, skal betales i samsvar med gjeldende markedsverdi, selv om de ble kjøpt med fortjeneste som har gått et år, med mindre prisen de ble kjøpt er høyere enn dagens verdi.3) Dersom beregningene viser at beløpet på forfalte khums er negativt som følge av underholdsgjeld, beregnes og ekskluderes beløpet av underholdsgjeld tilsvarende beløpet khums for resten av posten.4) Dersom underholdsgjeld er fullt nedbetalt i regnskapsåret, holdes dette beløpet utenfor overskuddet.5) Eiendeler som ikke er underlagt khums er:
  1. Eiendeler som eies gjennom arv:

  Jeg. Penger

  1. Eiendom

  iii. Gjenstander som er overførbare og lignende

  1. Eiendeler som eies av kona fra medgiften (mahr):

  Jeg. Penger

  1. Gull smykker

  iii. Boligmøbler og lignende

  1. Eiendeler brukt til personlig eller familieprovisjon fra overskuddet av det regnskapsåret:

  Jeg. Hjemmebolig

  1. Hjemmemøbler og andre husholdningsartikler

  iii. Hager som brukes til fritid og personlig dra nytte av frukten deres

  1. Personlige eller familiebiler
  2. Dyr som husholdningen nyter godt av, for eksempel en ku for melk eller en kylling for egg
  3. Gjeld andre skylder som du ikke forventer skal betales tilbake.
  4. Gjenstander kjøpt gjennom gjeld som ennå ikke er tilbakebetalt.

Totalbeløpet er underlagt Khums 0kr

Khums forfaller 0kr

Det skal betales Sahm al Imam 0kr

Det skal betales Sahm al Sada 0kr

Send meg en e-post med Khums rapport
Doner

Barn og familier kjemper for å overleve i Afghanistan

Afghanistan er på vei etter kjølvannet av krig, flom og naturkatastrofer, forsterket av fallende temperaturer i hjem uten varme. Denne humanitære krisen påvirker 28,3 millioner mennesker, og markerer en av verdens største humanitære kriser.

Hos Al-Ayn går vår respons utover umiddelbare nødsituasjoner. Vi opprettholder en grasrot tilstedeværelse året rundt, og sikrer kontinuerlig støtte til foreldreløse barn og deres familier. Slik gjør vi en forskjell:

Våre initiativer i Afghanistan

Økonomisk Hjelp

Månedlige tilskudd gir familier mulighet til å foreta viktige kjøp, og bevarer deres verdighet og ansvarlighet.

Ernærings Hjelp

Vitale matpakker gir viktig næring for en sunn kropp og livsstil.

Tilgang til helsetjenester

Sikre tilgang til helsetjenester av høy kvalitet for familier i nød.

Afghanistan-fondet må utvides nå

Akutt underernæring har oversteget nødnivåene i 25 av 34 provinser. Alarmerende statistikk anslår en enda alvorligere situasjon, med nesten halvparten av barn under 5 år og en fjerdedel av gravide og ammende kvinner som trenger akutt ernæringsstøtte i det kommende året.

Al-Ayn Afghanistan Fund streber etter helhetlig velvære, og støtter foreldreløse barn og familier utover det som er nødvendig. Med vår ekspertise og engasjement er vi i stand til å levere avgjørende hjelp. Det er imidlertid nødvendig med en hasteutvidelse.

Dine donasjoner betyr mye

Hjelp oss å nå flere familier i nød. Din støtte sikrer verdig omsorg og en sjanse for en bedre fremtid. Doner nå for å utvide en livslinje til de som trenger det mest.

Din innvirkning i Afghanistan

Al-Ayn utvidet sin innsats til Afghanistan i 2021. Med utgangspunkt i vår vellykkede modell utviklet i løpet av de siste 18 årene i Irak, posisjonerte vår erfaring med å jobbe i en konfliktsone oss godt til å etablere operasjoner i Afghanistan og begynne å støtte foreldreløse barn som lever i fattigdom rundt omkring verden.

Utover økonomisk bistand, streber vår tilnærming i Afghanistan etter å gi foreldreløse barn og deres familier viktige nødvendigheter.

I 2023 ga Al-Ayn månedlig økonomisk støtte til 514 foreldreløse barn i Afghanistan, samt matkurver fra Ramadan, Eid-klær og -leker og Qurbani-kjøtt til alle de som er under vår omsorg.

Stol På Prosessen

Al-Ayn har et kontor i Afghanistan som vil optimalisere donasjonen din og gi den til fortjente familier etter å ha grundig undersøkt behovene til hver enkelt. Vi sender deg også en kvittering og gir deg oppdateringer om alle prosjektene våre gjennom nyhetsbrevet vårt og sosiale medier.

Afghanistan Henvendelser

Hvis du har spørsmål eller problemer med hvordan du donerer til veldedige prosjekter i Afghanistan, kan du kontakte oss nå slik at vi effektivt kan levere donasjonen din.